Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Kancelaria Komornicza - Andrzej Uryasz  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17 września 2013r. o  godz.12.30 w sali nr 402 Sądu Rejonowego w Nysie (RYNEK 36 C, RATUSZ IV p.) odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wolnostojącym mieszkalno-usługowym wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu - położonej na działce nr 39/125 o pow.0,0304 ha . Nieruchomość położona jest w Nysie przy ulicy 11-go Listopada o łącznej powierzchni użytkowej budynku - 205,40 m2 ( w tym : pow. części usługowej: 65,80 m2 i pow. części mieszkalnej 139,60 m2) oraz pow. garażu 41,20m2. Dla nieruchomości  prowadzona jest Księga Wieczysta. Część usługowa usytuowana jest w przyziemiu budynku: układ funkcjonalno-przestrzenny : porno usługowe- sklep; pom. magazynowe, WC, korytarz. Część mieszkalna usytuowana na piętrze budynku; układ funkcjonalno-przestrzenny: cztery pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz. Nieruchomość położona jest w Nysie przy ul. 11 Listopada. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 487.200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 365.400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48.720,00-zł najpóźniej do dn. 16.09.2013 w gotówce lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Korporacyjne w Opolu 81102037140000440200739847 Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie                                                    

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie
Kancelaria Komornicza - Andrzej Uryasz

48-300 Nysa ul. Piastowska 21/1 U

info@komorniknysa.pl

Numer oferty:
Region: opolskie
Cena: 365.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny