Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.09.2013r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o funkcji mieszkalno-usługowej, dwukondygnacyjny, murowany o powierzchni użytkowej 341,47 m2. Powierzchnia działki wynosi 786,00 m2. Nieruchomość użytkowana, uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacje lokalną i gaz sieciowy. Teren nieruchomości  ogrodzony, zagospodarowany, posiada zieleń ozdobną na działce przy wejściu do budynku dostawiona jest wiata drewniana postawiona jako obiekt tymczasowy nie figurujący w ewidencji budynków. Nieruchomość położona jest w miejscowości Sulejówek przy ul. Kraszewskiego. Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 923.310,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 692.482,50PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny sposób wskazany przez Komornika.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku  Mazowieckim Mirosław Dziedzic Adres kancelarii komornika: ul. Kazikowskiego 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel.: 25 7592854; fax.: 25 7592854 mail: minsk.mazowiecki1@komornik.pl

  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78293

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 692.482,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom