Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz na podstawie art. 10136 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2013r. o godz. 11:00 w kancelarii mieszczącej się 43-300 Bielsko-Biała ul.Piastowska 15/4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działki o pow. 0,1258 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w stanie surowym zamkniętym o pow. użytkowej 140,8 m2; położonej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Na Fermie, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 318 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 500,00zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 31 800,00zł w gotówce najpóźniej w dniu licytacji w siedzibie kancelarii lub na dwa dni przed terminem licytacji na konto komornika: SBS SILESIA w Katowicach 02 84370002 0010 0154 8545 0001. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia lub uiścić jedną piątą ceny, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym W Bielsku - Białej Tomasz Wojtowicz Kancelaria Komornicza W Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała ul.Piastowska 15/4 Tel. /Fax 033-8161052 e-mail: bielsko.biala.wojtowicz@komornik.plwww.bielsko.biala.komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85868

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 238.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka