Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Tomasz Wojciechowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-06-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11 Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika , położonej przy Skroniów i Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów.

 Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,3203 ha położonej w miejscowościach : Skroniów , gm.Jędrzejów , dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie urządzone są księgi wieczyste do działek nr 492, 493/2, 493/3) , 496) , 497, 213/1 i 213/2). Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 440.040,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 330.030,00,-zł. , wartość rękojmi - 44.004,00,-zł.

WYCENA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW: - działki nr: 493/2, 493/3  i 496  o pow. łącznej 2.0900 ha zabudowane budynkiem produkcyjnym z częścią socjalną i fundamentami po rozebranych szklarniach, uzbrojone w energię elektryczną , wodociąg , kanalizację z odprowadzeniem do szamba oszacowane są na kwotę 288.930,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 216.698,00,-zł. , wartość rękojmi - 28.893,00,-zł. - działka numer 492 o pow.0,3900 ha(uzbrojona w energię elektryczną , wodociąg , kanalizację z odprowadzeniem do szamba , na działce znajdują się fundamenty po rozebranych szklarniach) oszacowana jest na kwotę - 16.700,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 12.525,00,-zł. , wartość rękojmi - 1.670,00,-zł. - działka numer 497 o po.0,4800 ha (uzbrojona w energię elektryczną , wodociąg, kanalizację z odprowadzeniem do szamba , na działce znajdują się fundamenty po rozebranych szklarniach oraz komin i fundamenty pozostałe po kotłowni) oszacowana jest na kwotę 20.500,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 15.375,00,-zł. , wartość rękojmi - 2.050,00,-zł. WYCENA DZIAŁEK POŁOŻONYCH W JĘDRZEJOWIE: - działki o numerach 213/1 i 213/2  o pow.łącznej 0,3603 ha (działki niezabudowane porośnięte trawą ) oszacowane sa na kwotę 113.910,00,-zł. Cena wywołania wynosi - 85.433,00,-zł. , wartość rękojmi - 11.391,00,-zł. SPRZEDAŻY PODLEGA CAŁA NIERUCHOMOŚĆ , JEDNAKŻE WOBEC BRAKU CHĘTNYCH NA ZAKUP CAŁEJ NIERUCHOMOŚCI , SPRZEDAŻY PODLEGAĆ BĘDĄ POSZCZEGÓLNE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆI WEDŁUG WYKAZU W OBWIESZCZENIU.

Suma oszacowania wynosi 440 040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 330 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Tomasz Wojciechowski

Kancelaria Komornicza, 11 Listopada 30, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów

tel. (41) 3861764 / fax. (41) 3861764

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68695

 

Numer oferty:
Region: świętokrzyskie
Cena: 330.030,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny