Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 19.04.2013r. o godzinie 10:30   w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wyszkowie (Wydział Zamiejscowy w Pułtusku, Rynek 36, 06-100 Pułtusk) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w  miejscowości Mogowo, gm. Nasielsk, posiadająca założoną księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 86.000,00 PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 23/4 sumy oszacowania tj. 64.500,00 PLN

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub w kasie Sądu ewentualnie na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, lub rachunek bankowy komornika. Po wywołaniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Stosownie do art. 953§1 pkt 5 ulegającą  sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacja, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie, Kancelaria Komornicza w Pułtusku Piotr Teofilak 

Adres kancelarii komornika: ul. Traugutta 10/1, 06-100 Pułtusk,

tel. 23 6920013 / fax. 23 6920013

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/59109

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 64.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka