Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Jankowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-02-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pile, mającego siedzibę 64-920 Piła, AI.Powst. Wlk. 79 w sali nr 209 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej - działka nr 381 i działka nr 387 o łącznej powierzchni 1,7303 ha położonej: 64-920 Piła, Piła - Motylewo, dla której Sąd Rejonowy W Pile Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 12 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania wynosi 8 400,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 260,00 zl. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy AI.Powst. Wlk. 79 w Wydziale Cywilnym odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Krzysztof Jankowski ul. Kujawska 10,  64-920  Piła  tel.  (067) 349 49 44, fax  (067) 349 49 44, e-mail  pila1@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117845

 

Numer oferty: L/175/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 8.400,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka