Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2015 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Pile , Aleja Powstańców Wielkopolskich 79, 64-920 Piła, pokój 209, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Żółkiewskiego 8, 64-920 Piła. 

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2 o pow. uż. 58,30 m2, zlokalizowany na parterze w budynku 2- kondygnacyjnym, składający się z 3 pokoi, kuchni łazienki, wc i przedpokoju. 

Suma oszacowania wynosi 157 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 104 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SBL Zakrzewo 64 8944 0003 0002 3315 2000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotowie Dariusz Starzonek Kancelaria Komornicza, Norwida 4, Złotów, 77-400 Złotów tel. 67 263 79 78 / fax.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246091

 

Numer oferty: L/21/N/09/15
Region: wielkopolskie
Cena: 104.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie