Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza w Sanoku, ul. Cerkiewna 7 na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2014r. o godz. 13:20 w Sądzie Rejonowym w Sanoku przy ul. Kościuszki 5 w sali nr 108  odbędzie się:  pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 370/4 o pow. 0,2368 ha położonej w miejscowości Pisarowce.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 65.376,00 zł. Suma wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 49.032,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 6.537,60 zł. najpóźniej w  dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika albo na konto Komornika nr: 86 1020 2980 0000 2802 0002 9934 PKO BP SA.

Nieruchomość można oglądać w godz. od 12:00 do 18:00 na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem licytacji, zaś akta postępowania egzekucyjnego w tych też dniach znajdują się do wglądu w Sądzie Rejonowym w Sanoku.

Osoby pozostające w związku małżeńskim i mające wspólność majątkową małżeńską, powinny uczestniczyć w licytacji razem z małżonkiem, ewentualnie przedłożyć pełnomocnictwo do udziału w przetargu udzielone przez małżonka, stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk, Kancelaria Komornicza w Sanoku, ul. Cerkiewna tel.: 13 4636821, 13 4631467 email: sanok@komornik.pl

Numer oferty: L/221/N/05/14
Region: małopolskie
Cena: 49.032,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka