Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  13 kwietnia 2016 r. o godz. 8:30, sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej w Poczerninie, gmina Stargard.

Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu (nr ew. 481/2) o pow. 25 000m2 (2,5 ha).

Działka posiada użytek w klasie RVI. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Stargard Szczeciński teren, na którym leży działka nr 481/2 oznaczony jest symbolem UT/M tj. teren funkcji rekreacji, teren zabudowy mieszkaniowej.
Suma oszacowania wynosi 167 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 111 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  16 700,00 zł.  

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Numer oferty: L/63/N/03/16
Region: zachodniopomorskie
Cena: 111.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka