Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-06-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Zagrodowa Pogwizdów,  43-419 Hażlach, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość składająca się z : działki gruntu nr 1028 o powierzchni 471m2 (położona na nieruchomości BB1C/00067883/8, działki gruntu nr 117/2 o powierzchni 448m2 (położona na nieruchomości BB1C/00011648/2), działki gruntu nr 118/5 o powierzchni 509m2 ), działki gruntu nr 119/1 o powierzchni 713m2 ). Nieruchomości położona są w Pogwizdowie przy ul. Zagrodowej, w II linii zabudowy od ul. Zagrodowej i I linii od ul. Myśliwskiej. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i tereny użyteczności publicznej centrum sołectwa. Nieruchomości obejmują sąsiadujące ze sobą cztery działki gruntowe, o nieregularnych kształtach, w większości lekko pochylone, stanowiące funkcjonalną całość. Teren o prostokątnym kształcie częściowo ogrodzony. Nieruchomości są uzbrojone w wodociąg, kanalizację sanitarną, sieć elektryczną, gazową i telefoniczną. Nieruchomości są zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym. Granica nieruchomości przechodzi pod budynkiem mieszkalnym. Budynek mieszkalny jest obiektem wolnostojącym, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, całkowicie podpiwniczony, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowane. Powierzchnia budynku mieszkalnego 109,50 m2. Budynek garażu jest obiektem wolnostojącym, murowanym z cegły, z dachem krytym onduliną, dwustanowiskowy z bramami stalowymi (1 podnoszona, 1 rozwierana), o powierzchni zabudowy 30m2 i powierzchni użytkowej 25m2.

Suma oszacowania wynosi 274 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 205 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217612

 

Numer oferty: L/134/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 205.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka