Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-03-2014r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy I Wydział Cywilny 56-400 Oleśnica, Ul. 3 Maja 48/49, w sali nr 24 odbędzie się druga licytacja położonej: 56-400 Oleśnica, Poniatowice dz. nr 280/22, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Jest to niezabudowana działka gruntu o pow. 2,44 ha. Kształt działki zbliżony do prostokąta o wymiarach 140 x 170 m. W skład działki wchodzą grunty oznaczone w ewidencji  jako: RV- 1,1 ha; RVI- 1,34 ha. Dojazd do nieruchomości od strony Poniatowic drogą asfaltową. Nieruchomość jest nie zagospodarowana, od dłuższego czasu pozostająca w odłogu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszar wyceny oznaczony jako "9 UP"- zabudowa usługowo- produkcyjna.

Suma oszacowania wynosi 273 308,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 20S,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 330,80zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 06.03.2014r.: Bank Zachodni WBK SA l O. w Oleśnicy 66109024150000000612047746 (W opisie wpłaty rękojmi należy podać sygnaturę sprawy KM 2888/12). 

Zgodnie z przepisem art.976 § I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji  i  przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa : obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza 56-400 Oleśnica ul. Kilińskiego 4D/1 tel. (71) 7400045, fax (71) 7345495, tel. kom. 691742984, 691742684 www.komomikts-otesnice.pt, email: olesnica1@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123192

Numer oferty: L/84/N/02/14
Region: dolnośląskie
Cena: 182 20S,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka