Opis

                      PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży Nieruchomości w Warszawie

 

ZAMIERZA ZBYĆ
woj. Wielkopolskie

prawo do nieruchomości gruntoweych niezabudowanych  położonych w miejscowości POZNAŃ  , ul. Mateckiego, obręb ewidencyjny  : 0053 Piatkowo , stanowiących działki oznaczona ewidencyjnie jako działki gruntu : 2/11, 2/12, 794/3, 794/4, 798/14, 798/15, 798/16, o łącznej powierzchni 0,8942 ha .

 

Powierzchnie

Dz.2/11                    0,1605 ha

Dz.2/12                    0,0648 ha

Dz.794/3                  0,2924 ha

Dz.794/4                  0,1210 ha

Dz.798/14                0,1056 ha

Dz.798/15                0,0948 ha

Dz.798/16                0,0551 ha

 

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obowiązującym Studium uchwalonym Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXII/1137/VI/2014 przedmiotowe działki położone są na terenie oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .

Sposób władania – pełna własność

Nieruchomości położone w dzielnicy Stare Miasto, w obrębie Piątkowo,  w północnej, części miasta Poznania. Odległość do  centrum Poznania wynosi ok. 10 km. W pobliżu w odległości około 400 m   droga wojewódzka 433 stanowiąca ul. Obornicką - wyjazd z Poznania w kierunku północnym,. Droga o dużym natężeniu ruchu.

W pobliżu dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w części zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny usługowe. Osiedle zabudowane głównie  w latach 70. I 80. XX w. wykonanymi w technologii tzw. wielkiej płyty. Na terenie osiedla zlokalizowane są również budynki powstałe po 2000 r.  m.in. w okolicy  ul. Stróżyńskiego, Hulewiczów, os. Stefana Batorego, a także w bezpośrednim sąsiedztwie  nieruchomości przy ul. Mateckiego, w dalszym sąsiedztwie osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Działki 2/11, 2/12 – Kompleks I

Kształt nieregularny o szerokości od 30 do 60 m i długości 45 do 65 m, ukształtowanie ternu płaskie.

 

Działki 794/3, 794/4 – Kompleks II,

Kształt zbliżony do prostokątnego, o szerokości ok. 50 m i długości ok. 90 m, ukształtowanie ternu płaskie.

 

Działki 798/14, 798/15, 798/16 -  Kompleks III

Kształt nieregularny, w przybliżeniu prostokątny, o szerokości około 45 m i długości około 55 m, ukształtowanie ternu płaskie.

 

 

Dz.2/11, 2/12                                    KW PO1P/00157353/8

Dz.794/3, 794/4                                KW PO1P/00298328/4

Dz.798/14, 798/15, 798/16               KW PO1P/00298328/4

 

Oczekiwane ceny zbycia:

 

Kompleks I -  Działki   2/11,   2/12                                  KW PO1P/00157353/8             2.963.000,00 zł netto

Kompleks II – Działki 794/3 , 794/4                                 KW PO1P/00298328/4             5.300.000,00 zł netto

Kompleks III –Działki 798/14, 798/15, 798/16 , 794/4    KW PO1P/00298328/4               3.360.000,00 zł netto

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 28.04.2016 r sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Kompleksu II I III  może korzystać ze  zwolnienia z opodatkowania VAT w oparciu o normę  art. 43 ust. 1 pkt 9 UVAT. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Kompleksu I podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 %.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 11.623.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Działka