Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 954 kpc oraz art. 867 i następne kpc, że w dniu 17.07.2014 roku o godz. 10:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu ul. Pszenna 7 w Poznaniu odbędzie się:

                                                        PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Poznań - Umultowo, działka nr 210/1 posiadająca założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 169.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 127.125,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 16.950,00 zł w gotówce bądź na rachunek bankowy komornika w Banku PKO BP SA I O/Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714 przy czym w wypadku wpłaty rękojmii na rachunek bankowy winna ona wpłynąć na konto najpóźniej do dnia 16.07.2014 r.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu    Tomasz Zarzycki Kancelaria Komornicza w Poznaniu ul. Pszenna 7, 61-663 Poznań telefon: (61) 657-62-55.

 

Numer oferty: L/75/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 127.125,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka