Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2015 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy II Wydział Cywilny Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy os. Piastowskie 4, 61-147 Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości: WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE WWW.KOMORNIKSWARZEDZ.PL

Suma oszacowania wynosi 189 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 930,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 924,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 33 1020 4027 0000 1802 0799 1856.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mieszczącym się pod adresem: , 61-729 Poznań.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński Kancelaria Komornicza, Wrzesińska 9a, Swarzędz, 62-020 Swarzędz tel. 618551685 / fax. 618551685.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/239582

Numer oferty: L/63/N/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 141.930,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie