Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-08-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącej:

- lokal mieszkalny  o pow. użytkowej 71,2 m kw położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego o III kondygnacjach nadziemnych (budynek niepodpiwniczony, nie posiada windy, ocieplony, otynkowany, elewacja w stanie dobrym); lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, garderoby oraz przedpokoju, posiada balkon z zejściem do przydomowego ogródka; do lokalu przynależy udział wynoszący 7120/85320 części w nieruchomości wspólnej (w prawie własności gruntu oraz prawie własności części wspólnych budynku) zapisanej w KW; właścicielowi lokalu przysługuje też prawo wyłącznego korzystania z naziemnego miejsca postojowego; dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Strzelińską będącą drogą dwukierunkową o nawierzchni z kostki betonowej o bardzo dobrym stanie użytkowym, oświetloną z urządzonym chodnikiem o średnim natężeniu ruchu kołowego; najbliższe otoczenie budynku zawierającego lokal stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i trakcja kolejowa; przedmiotową lokalizację charakteryzują gorsze uwarunkowania komunikacyjne oraz dostęp do zaplecza bytowego (punkty handlowe i usługowe), w dalszej odległości znajduje się przystanek komunikacji miejskiej - autobusowy (ul. Grunwaldzka), położonego: Poznań, ul. Strzelińska 23, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 355 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 237 266,66zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 590,00zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Rękojmię w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od 08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 3373/13/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań

tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154833

 

Numer oferty: L/83/N/07/14
Region: wielkopolskie
Cena: 237.266,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie