Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się  pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego:

- lokal   mieszkalny  o powierzchni   użytkowej 57,85 m kw położony na I piętrze w oficynie budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego kamienicę z oficyną (budynek posiada IV kondygnacje nadziemne z poddaszem nieużytkowym,   jest   całkowicie   podpiwniczony, nie posiada windy, jest otynkowany, nieocieplony); lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, nie posiada balkonu; do lokalu przynależy udział wynoszący 5785/144613 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku) zapisanej w KW.   Dojazd   do nieruchomości odbywa się ulicą Wawrzyniaka będącą drogą jednokierunkową o nawierzchni asfaltowej   o   dobrym stanie użytkowym, oświetloną z urządzonymi miejscami parkingowymi i chodnikiem, o średnim natężeniu ruchu; najbliższe otoczenie budynku zawierającego przedmiotowy lokal stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne (kamienice) w zabudowie zwartej; przedmiotową lokalizację charakteryzują przeciętne uwarunkowania komunikacyjne oraz bardzo dobry dostęp do zaplecza bytowego (punkty handlowe oraz usługowe), w dalszej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej - tramwajowe (ul. Dąbrowskiego) oraz autobusowe (ul.Bukowska), położonego: Poznań, ul. Piotra Wawrzyniaka 31 dla którego Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 196 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 075,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 610,00zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680. Rękojmię   w   gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od 08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 3716/13/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika,   jeżeli   nie   są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań

tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161771

 

Numer oferty: L/36/N/08/14
Region: wielkopolskie
Cena: 147.075,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie