Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2014 o godz. 12:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział I Cywilny, ul. Kościuszki 1-3, 59-220 Legnica, pokój 12, w sali nr 12, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Powstańców Wielkopolskich, 59-230 Prochowice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 517 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 345 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 750,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach : 23.05.2014 godz. 10:00 - 10:30.

PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Karol Kułakowski

Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica

tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/137301

Numer oferty: L/159/N/04/14
Region: dolnośląskie
Cena: 345.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka