Opis

 

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie
Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Zamierza zbyć lokal niemieszkalny położony w Przemyślu przy ulicy Wieniawskiego 28/3

Media ogrzewanie: miejskie, podłączenie wody: miejskie, prąd, typ kanalizacji: miejska


Lokal usytuowany w centrum osiedla mieszkaniowego
Całkowita powierzchnia lokalu: 244,7 m2
Własnościowe prawo do lokalu.
 
Lokal położony jest na parterze w 5-kondygnacyjnym budynku
wielorodzinnym .
Lokal użytkowy posiadający oddzielne wejście, składa się
z sali obsługi, pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego oraz
pomieszczeń sanitarnych. Do tej pory wykorzystywany na potrzeby statutowe banku.
Zapraszamy do oglądania! W sprawie ceny, proszę o kontakt.

Ewentualne oferty prosimy przesyłać do dnia 14 kwietnia 2017r.

UWAGA! Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do rokowań. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego

Zapraszamy do zapoznania się z nieruchomościami Banku przeznaczonymi do sprzedaży na stronie www.pkobp.pl/nieruchomosci

Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mailowego na adres nieruchomosci@pkobp.pl w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat ww. nieruchomości oraz do składania ofert.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w Biurze Sprzedaży Nieruchomości PKO Bank Polski SA w Warszawie przy al. Jana Pawła II 25, tel. 22 343 12 28, oraz w Lublinie przy ulicy Watykańskiej 7 , tel. kom 724 132 479, w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.

Region: podkarpackie
Cena: 405.900,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny