Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-01-2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości : 

- o godz. 09:00 lokal mieszkalny położony w Przemyślu przy ul. 3-go Maja 3.  Lokal składa się z trzech pokoi, łazienki, spiżarki, kuchni, schowka, przedpokoju, o powierzchni użytkowej 90,70 m  wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 9,70 m , łączna pow. 100,40m i udziałem związanym z własnością lokalu w 1004/11554 części nieruchomości. 

Suma oszacowania wynosi 156 297,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 222,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 629,70zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

- o godz. 09:20 lokal mieszkalny położony w Przemyślu przy ul. 3-go Maja 30, lokal składa się z czterech pokoi, łazienki, kuchnii przedpokoju, o powierzchni użytkowej 92,72 m , wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 10,88 m , łączna pow. 103,60m i udziałem związanym z własnością lokalu w 1036/11554. 

Suma oszacowania wynosi 150 426,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 819,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 042,60zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O\Przemyśl 49 10204274 2396 0000 2068 0413 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika przy ul. Śnigurskiego 9 w Przemyślu oraz w Sądzie Rejonowym przy ul. Mickiewicza 14 w Przemyślu, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik Kancelaria Komornicza w Przemyślu 37-700 Przemyśl ul.Śnigurskiego 9 tel. (016) 6757080 e-mail: przemysl1.wkowalik@komornik.plwww.komornikprzemysl.pl

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/268905 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/268906

Numer oferty: L/10/N/12/15
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie