Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA   CRW  Biuro  w  Katowicach  informuje,  że  w dniu 02.04.2014r. o godz. 10:30 w  budynku   Sądu  Rejonowego w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Strzelnie ul. Bolka I Świdnickiego 7;  57-100 Strzelin  odbędzie się  druga  licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Przeworno przy ul. Okrężnej. Działka  nr  317/13  o  pow. 16613 m2,  na  działce  zbiornik p.poż., silosy 4 szt. Podziemne zbiorniki na paliwo ,zabudowana dwoma budynkami magazynowymi o pow. 563,67 m2 i 676,37 m 2 , budynku gosp. o pow. 38,69 m 2, budynku stacji paliw o pow. 20,08 m 2 ,dla nieruchomości IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelnie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi :  515.020,00  zł. + VAT.   Cena   wywołania   2/3   sumy   oszacowania  wynosi 343.347,00 zł.+ VAT.  Wadium 51.502,00 zł  zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   zobowiązany   jest   wpłacić wadium   najpóźniej   w   dniu   poprzedzającym   licytację    na   konto komornika: 41109024310000000616000148   z dopiskiem wadium na licytację. 

Nieruchomość   można   oglądać   codziennie   w   ciągu  dwóch  tygodni  przed  licytacją, a akta sprawy można oglądać w Sądzie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                                              

Podstawa:     obwieszczenie   Komornik   Sądowy   przy   Sądzie  Rejonowym  w  Oławie  Jan  Heród,   ul. Dzierżoniowska 16 b,  57-100 Strzelin tel.: 71 3923050; fax.: 71 3920104; mail: strzelin@komornik.pl

 

Numer oferty: L/179/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 343.347,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny