Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza w Puławach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie z wniosku wierzyciela: Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. CRiW Biuro w Lublinie, na podstawie art. 953 i 955 kpc, w dniu 2014-01-07 o godz 14.45 w sali nr III, w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy Al. Partyzantów 6A odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości  którą składają się lokal mieszkalny  położony w budynku wielorodzinnym nr 20 przy ul. Centralnej w Puławach objęty księgą wieczystą, prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Puławach, wraz z z udziałem 3710/35379 ułamkowych części w nieruchomości wspólnej objętej KW nr 48013. Przedmiotowy lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoj i łązienki z wc o łącznej powierzchni użytkowej 37,10 m2. Położony jest na X piętrzę budynku i posiada loggie. Do lokalu przynależy piwnica.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 133.746,00 zł. Cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi: 100.309,50 zł. Rękojmia stanowi jedną dziesiątą sumy oszacowania i wynosi: 13.374,60 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię przelewem na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział 1 Puławy 17102032190000900200119826, w gotówce bezpośrednio w kancelarii komornika czynnej codziennie w godz. 7.30 - 15.30, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się aktach egzekucyjnych złożonych w Wydzialne Cywilnym Sądu Rejonowego w Puławach.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza w Puławach 24-100 Puławy ul. Piaskowa 3A/10 tel. 81-8885970, tel./fax 81-5651616

Numer oferty: L/129/N/11/13
Region: lubelskie
Cena: 100.309,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie