Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-06-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Puławach z siedzibą przy Al. Partyzantów 6 A, 24-100 Puławy, pokój VII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Czartoryskich 2, 24-100 Puławy, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 36,90 m.kw. objęty spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego pozostający w zasobach Puławskiej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej. Lokal ten położony jest   na   poddaszu   w   IV   kondygnacyjnym   budynku   wielorodzinnym   i   składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni,   łazienki   oraz   dodatkowego   pomieszczenia   będącego   zaadaptowaną częścią strychu o pow. 10 m.kw. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,6 m.kw.

Suma oszacowania wynosi 169 238,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 126 928,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 923,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 17102032190000900200119826.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Tomasz Piłat Kancelaria Komornicza, Piaskowa 3A/10, Puławy, 24-100 Puławy tel. 81 8885970 / fax. 81 5651616.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218677

 

Numer oferty: L/102/N/05/15
Region: lubelskie
Cena: 126.928,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie