Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj na podstawie art. 867 w zw. z art. 1013.6 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.02.2014 r. o godz. 11.00 w kancelarii Komornika mieszczącej się: 05-120 Legionowo, ul.Kopernika 19, odbędzie się: pierwsza licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej: 05-110 Jabłonna, Rajszew, nr ewid. 67/21, o pow. 0,1160 ha, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Działka ma kształt zbliżony do trapezu i stanowi:  nieużytki  N 0,0183 ha  i  pastwiska PsVI 0,0977 ha. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona oraz porośnięta trawą i chwastami, nie jest użytkowana rolniczo. Dojazd donieruchomości drogą gruntową. 

Suma oszacowania wynosi 82.700,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 62.025,00 zl. W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo ul.Kopernika 19 we wtorki od godz. 9.00 do 17.00.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpe w zw. z art. 1013.6 § 1 kpe).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowic Leszek Cabaj Kancelaria Komornicza w Legionowie 05-120 Legionowo ul.Kopernika 19 tel. (0-22) 784-19-48, 766-22-30 e-mail: biuro@kanomiklegionowo.com.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119231

Numer oferty: L/147/N/02/14
Region: mazowieckie
Cena: 62.025,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka