Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj na podstawie art. 867 w zw. z art. 1013^ kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-03-2015r. o godz. 11:00w kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, ul.Kopernika 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, Rajszew, nr ewid. 67/21, o pow. 0,1160 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość składa się z działki o kształcie zbliżonym do trapezu i stanowi: nieużytki N 0,0183 ha i pastwiska PsVl 0,0977 ha. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona oraz porośnięta trawą i chwastami, nie jest użytkowana rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Dla nieruchomości nie zostało wydane pozwolenie na budowę.

Suma oszacowania wynosi 92 336,00,zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 46 168,00zł.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz.8.00 do godz. 16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo ul.Kopernika 19 we wtorki od godz. 9.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 867 w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Leszek Cabaj

Kancelaria Komornicza w Legionowie                          

05-120 legionowo ul. Kopernika 19

tel. (0-22) 784-19-48. 766-22-30 e-mail: biuro@komomiklegionowo.com.pl www.komorniklegionowo.com.p  

 

Numer oferty: L/19/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 46.468,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka