Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof Łysiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2015 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim z siedzibą przy Żwirki i Wigury 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Grodzisk, 62-067 Rakoniewice. 

Opis nieruchomości:

Prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej i związany z nim udział w wysokości 1/12 w budynku i innych urządzeniach w prawie własności działki nr 224  oraz prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej i związany z nim udział w wysokości 517/2768 w budynku i innych urządzeniach w prawie własności działki nr 224 Lokale znajdują się w budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych, stanowią jedną funkcjonalną  całość. Pow. uż. lokalu nr 4 = 41,70m2, Pow. uż. lokalu nr 5 =19,00m2. Lokale posiadają wspólną instalację CO. Wyposażenie w instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna z odprowadzeniem sieci miejskiej, gazowa.

Suma oszacowania wynosi 79 630,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 722,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 963,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Nowy Tomyśl 93102041440000680200069849.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wielkopolskim Krzysztof ŁysiakKancelaria Komornicza, Więzienna 1, Grodzisk Wielkopolski, 62-065 Grodzisk Wielkopolski tel. 614446971 / fax. 614446971.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241753

 

 

Numer oferty: L/98/N/08/15
Region: wielkopolskie
Cena: 59.722,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie