Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2015 o godz. 08:40 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Obwodowa, 84-240 Reda, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Przedmiotowy lokal  kl.A znajduje się na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Na wprost drzwi wejściowych znajduje się kuchnia, po stronie lewej: łazienka i jeden z mniejszych pokoi, po stronie prawej: kolejne dwa pokoje. Mieszkanie narożne. W jednym pokoju na podłodze jest wykładzina, w drugim – wylewka cementowa, w trzecim – panele. W kuchni i przedpokoju posadzki wyłożone linoleum. W łazience podłoga wyłożona terakotą – płytki miejscami popękane i miejscami odchodzą. Ściany w pokojach malowane, z tym że w jednym ściany są do remontu kapitalnego. Ściany w przedpokoju obłożone tapetami. W kuchni ściany częściowo obłożone glazurą, w pozostałym zakresie malowane. W łazience ściany do wysokości ok. 2,0 m obłożone glazurą. Wyposażenie łazienki: sedes, umywalka, stara kabina prysznicowa. W narożniku zewnętrznym w pokoju, w strefie przypodłogowej ślady zawilgocenia. Brak skrzydeł wewnętrznych drzwi – są futryny (prócz kuchni). Mieszkanie kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Mieszkanie wyposażone jest w instalacje elektryczną (obecnie licznik na kartę), wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą. Stan techniczny mieszkania; standard wykończenia i wyposażenia – średni.

Suma oszacowania wynosi 239 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/197247

Numer oferty: L/159/N/01/15
Region: pomorskie
Cena: L/159/N/01/15
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie