Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Jarosław Świcczkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, żc: w dniu 22.09.2016r. o godz. 11.10 w budynku Sądu Rejonowego w Wejherowie mającego siedzibę w Pucku przy ul. I Maja 15 ( budynek V Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku) w sali nr 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości :

- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego: Reda, ul. Spokojna 27 , składającego się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. uż. 66,89 m. kw. położonego na parterze IV - kondygnacyjncgo budynku znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Redzie ( adres Spółdzielni ul. Łąkowa 29A. Reda ) , poprzednio w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie

Suma oszacowania wynosi 216 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 650, 00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez Komornika sposób najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Numer oferty: L/5/N/08/16
Region: pomorskie
Cena: 144.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie