Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2014 o godz. 09:00 pod adresem: , 14-100 Sąd Rejonowy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr VIII odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Reszki, 14-100 Ostróda, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 211,40 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 112,90 m2. Budynek mieszkalny I kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek składa się z dwóch brył-dużej z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej 155,25 m2 złożonej z parteru o powierzchni 75,20 m2 ( ganek wejściowy, dwa pokoje, garderoba, kuchnia, łazienka z wc) oraz poddasza użytkowego o powierzchni 80,05 m2 ( cztery pokoje w tym jeden z wejściem z parteru, łazienka z wc) oraz małej parterowej o powierzchni użytkowej 56,15m2 ( korytarz, kuchnia, dwa pokoje, łazienka z wc). Standard wykończenia słaby- w pomieszczeniach zostały zdemontowane: panele podłogowe, stolarka drzwiowa wewnętrzna, częściowo osprzęt elektryczny i hydrauliczny, kominek oraz kaloryfery. W piwnicy zdemontowany piec centralnego ogrzewania. Budynek ocieplony, dach dwuspadowy pokryty eternitem. Budynek gospodarczy parterowy wybudowany w technologii tradycyjnej jako dwukondygnacyjny w części gospodarczej i jednokondygnacyjny w części garażowe, wyposażony w instalację elektryczną.   Dach   pokryty   eternitem.   Budynki   posadowione   są na działce nr 58/1 o powierzchni 1,28 ha, położonej bezpośrednio przy drodze powiatowej. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta, położona na terenie płaskim o dobrych warunkach inwestycyjnych. Działka od strony drogi częściowo ogrodzona płotem trwałym oraz żywopłotem, uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 41 220,00zł w gotówce do dnia 26 września 2014r. lub na konto komornika: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 w tytule podając "KM 22100/13 rękojmia"

Suma   oszacowania   wynosi   412 200,00 zł,   zaś  cena   wywołania   jest   równa   3/4  sumy oszacowania i wynosi 309 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA 85124025551111001032382737.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostródzie mieszczącym się pod adresem: Sobieskiego 12, Ostróda, 14-100 Ostróda.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Arkadiusz Królikowski

Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896421533 / fax. 896420735

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164055

 

Numer oferty: L/153/N/09/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 309 150,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka