Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2015 o godz. 09:00 w kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc i kolejne w zw. z art. 1013[6] kpc  druga II licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym składających się z:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ewidencyjną nr 410/25 o powierzchni 0,0900 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w stanie surowym otwartym) o powierzchni użytkowej 144,70 m2, położona w Rewie przy ul. Łódzkiej, gmina Kosakowo, powiat pucki, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę  wieczystą. 

Cena oszacowania wynosi 188 900,00 zł zaś cena wywołania wynosi 94 450,00 zł.

Przedmiotowy budynek znajdujący się na nieruchomości został zrealizowany jako samowola budowlana  - bez prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Puckim z dnia 21.10.2013 r. nakazano właścicielowi rozebrać obiekt. Od powyższej decyzji wszczęto procedurę odwoławcza.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22-06-2015 r. w godzinach od 08:30 do 10:30

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Macieja Migowskiego w Pucku ul. Swarzewska 64, odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy w/w nieruchomości sporządzony przez biegłego sądowego.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 890,00 zł w gotówce lub rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 52 10201853 0000 9702 0132 1082, przy czym kwota rękojmi winna znajdować się na rachunku bankowym Komornika przed przystąpieniem do przetargu.

Stosownie do art. 8672 §2 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia, gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. 12:00 dnia następnego.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Migowski Kancelaria Komornicza, Swarzewska 64, Puck, 84-100 Puck tel. 058 6731122 / fax. 058 6731122.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219451

 

Numer oferty: L/62/N/05/15
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka