Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnacki na podstawce art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-07-2014r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach Zamiejscowy Wydział w Obornikach mającego siedzibę przy Piłsudskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 64-610 Rogoźno, Kotlarska 10 dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowy lokal położony jest w centralnej części Rogoźna.

Budynek,   w   którym   mieści   się   wyceniany   lokal   jest   obiektem   wybudowanym   w   latach   70/80 -  tych ubiegłego wieku, w technologii uprzemysłowionej. Posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Nie został wyposażony w szyby windowe. Podczas wizji lokalnej nie zaobserwowano deformacji oraz ugięć stropów oraz ścian konstrukcyjnych.

Nieruchomość lokalowa ,  położona jest na III piętrze (ostatnim) trzypiętrowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Wejście do lokalu odbywa się ze wspólnej klatki schodowej. Na dzień wizji lokalnej funkcjonalnie składa się z następujących pomieszczeń: dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC, spiżarni oraz korytarza. Powierzchnia użytkowa: 52,22 m2. Standard lokalu  określono jako przeciętny.

Suma   oszacowania   wynosi   116 800,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi   87 600,00 zl.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 760,00/1. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 10204027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły' powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Tomasz Chojnackiul. Mikołaja Kopernika 31/5  64-600 Oborniki tel.: 61 646 11 13; fax.: 61 646 10 25; mail: oborniki@komornik.pl

Numer oferty: L/255/N/05/14
Region: wielkopolskie
Cena: 87 600,00 zl.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie