Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-11-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu mającego siedzibę przy ul. Katedralna 13 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Rościęcino, gmina Kołobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o godzinie 9:45 - działka nr 10/2 o powierzchni 0,2388 ha.

Suma oszacowania wynosi 53.400,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40.050,00 zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.340,00 zł.

1)    o godzinie 9:55 - działka nr 10/3 o powierzchni 0,2799 ha.

Suma oszacowania wynosi 62.600,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46.950,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.260,00zł.

2)    o godzinie 10:05 - działka nr 10/4 o powierzchni 1,5194 ha.

Suma oszacowania wynosi 298.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223.500,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.800,OOzł.

3)   o godzinie 10:15 - działka nr 10/5 o powierzchni 0,2717 ha.

Suma oszacowania wynosi 60.700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45.525,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT’ w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.070,00zł.

4)   o godzinie 10:25 - działka nr 10/6 o powierzchni 0,3174 ha.

Suma oszacowania wynosi 70.900,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 53.175,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.090,00zł.

5)   o godzinie 10:35 - działka nr 10/7 o powierzchni 0,1884 ha.

Suma oszacowania wynosi 42.100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31.575,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.210,OOzł.

6)    o godzinie 10:45 - działka nr 10/8 o powierzchni 0,2454 ha.

Suma oszacowania wynosi 54.800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41.100,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.480,OOzł.

7)    o godzinie 10:55 - działka nr 10/9 o powierzchni 0,0189 ha.

Suma oszacowania wynosi 13.200,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.900,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.320,OOzł.

8)    o godzinie 11:05 - działka nr 10/14 o powierzchni 0,4977 ha.

Suma oszacowania wynosi 309.300,OOzł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 231.975,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.930,00zł.

9)       o godzinie 11:15 - działka nr 10/15 o powierzchni 0,4980 ha.

Suma oszacowania wynosi 309.500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232.125,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.950,00zł.

10)   o godzinie 11:25- działka nr 10/16 o powierzchni 0,4989 ha.

Suma oszacowania wynosi 310.100,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232.575,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31.010,00zł.

11)   o godzinie 11:35 - działka nr 10/17 o powierzchni 0,5017 ha.

Suma oszacowania wynosi 311.800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233.850,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31,180,00zł.

12)   o godzinie 11:45 - działka nr 10/18 o powierzchni 0,4985 ha.

Suma oszacowania wynosi 309.800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232.350,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.980,00zt

13)   o godzinie 11:55 - działka nr 10/28 o powierzchni 0,3963 ha.

Suma oszacowania wynosi 246.300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 184.725,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.630,00zł.

14)   o godzinie 12:05 - działka nr 10/30 o powierzchni 0,7773 ha.

Suma oszacowania wynosi 446.000, 00 zl zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334,500,00/1 (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.600,OOzł.

15)   o godzinie 12:15 - działka nr 10/31 o powierzchni 0,6977 ha.

Suma oszacowania wynosi 400.300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300.225,OOzł (w cenę wliczony jest podatek YAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.030,OOzł.

16)   o godzinie 12:25 - działka nr 10/33 o powierzchni 1,7020 ha.

Suma oszacowania wynosi 732.700,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 549.525,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73.270,OOzł.

17)   o godzinie 12:35 - działka nr 10/39 o powierzchni 0,3452 ha.

Suma oszacowania wynosi 214.500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160.875,OOzł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.450,OOzł.

18)   o godzinie 12:45 - działka nr 10/40 o powierzchni 0,3504 ha.

Suma oszacowania wynosi 217.800,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163.350,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.780.00 zł.

19)   o godzinie 12:55 - działka nr 10/41 o powierzchni 0,4005 ha.

Suma oszacowania wynosi 248.900,OOzł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186.675,00 zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.890,00 zł.

20)   o godzinie 13:05 - działka nr 11/2 o powierzchni 0,0060 ha.

Suma oszacowania wynosi 2.300,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.725,00/1 (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 230,00zł.

21)   o godzinie 13:15 - działka nr 11/3 o powierzchni 1,2110 ha.

Suma oszacowania wynosi 237.500,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178.125,00zł (w cenę wliczony jest podatek VAT w wysokości 23%).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.750,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 4-11-2014.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy ul. Katedralna 13 w Biurze Obsługi Interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 20lir. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu •Józef Burzyński Kancelaria Komornicza ul. Strzelecka 1, 78-100 Kołobrzeg tcl. 94 35 28 128 fax. 94 73 12 893 e-mail: kolobrzegl@komornik.plwww.komornik-kolobrzeg.pl

 

Numer oferty: L/158/N/07/14
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka