Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierz Goździcki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2014 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy VIII Wydział Cywilny, ul.Andersa 34, 75-626 Koszalin odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy , 76-042 Rosnowo 7, dla którego Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal   mieszkalny   składający   się   z   3   pokoi,   kuchni,   łazienki   z   wc,   przedpokoju   o   łącznej    pow.62,74 m2 oraz piwnicy.  Z własnością lokalu związany jest udział w 453/10000 części. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną ,wod-kan, ogrzewanie z kotłowni lokalnej.

Suma   oszacowania   wynosi   136 700,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa  2/3  sumy  oszacowania  i wynosi 91 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 91 1240 1428 1111 0010 4566 1672.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Włodzimierz Goździcki

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-520 Koszalin

tel. 943470513 / fax. 943470513

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119029

Numer oferty: L/197/N/02/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 91.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie