Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Lyszczek mający kancelarię w Bielsku-Białej przy ul.Krzemiennej 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. 983 kpc że w dniu 2015-03-10 o godz. 08:45 w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej przy ul. Mickiewicza 22 w sali numer 9 odbędzie się: druga licytacja położonej w miejscowości Rudzica , w skład której wchodzi parcela nr 1139/26 o powierzchni 0.0956 HA objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej oraz parcela nr PGR. 1139/25 o powierzchni 0,0822 HA objęła księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

W/w działki stanowią na gruncie całość na których posadowiony jest budynek mieszkalny wolnostojącym, parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 169,82 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 437.900,00 zł.  Cena wywoławcza w' powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 291.933,33 zł .

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.000,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 97.333,33 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 2015-03-09 w kancelarii Komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krzemiennej 7 w gotówce, przelewem na konto Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Bielsku-Białej ul.R.Dmowskiego 16 nr: 12124041421111001047060406 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmia w późniejszym terminie nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty' oglądania nieruchomości. Zawiadomienie o terminie licytacji zostało również obwieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.komornikbielsko.pl.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Lyszczek

ul. Krzemienna 7, 43-316 Bielsko-Biała

tel. 033 488 00 70

e-mail:bielsko.biala1@komornik.pl

Numer oferty: L/148/N/12/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka