Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-01-2016 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Rybna, Rybie, 05-090 Raszyn. 

Suma oszacowania wynosi 715 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 536 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O.w Legionowie 96 1050 1012 1000 0023 4702 0188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Aleksander Dragan

Kancelaria Komornicza, Kościelna 21, Pruszków, 05-800 Pruszków

tel. 0227282498 / fax.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/267521

Numer oferty: L/26/N/12/15
Region: mazowieckie
Cena: 536.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka