Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2013 o godz. 10:45 w budynku Sądu w Działdowie przy ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy  Rybno Kolonia, 13-220 Rybno, dla której XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Działdowie Sądu Rejonowego w Mławie prowadzi księgę.


Opis nieruchomości:
działka nr 210/2 o powierzchni 4538 m 2 zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym, częściowo podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej, w technologii tradycyjnej murowanej ,kryty blachodachówką oraz szopą drewnianą , na działce znajduje się staw , uzbrojenie nieruchomości :woda ze studni , linia energetyczna NN, szambo bezodpływowe, dojazd do nieruchomości poprzez działkę nr 210/1 na zasadzie służebności. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 620,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 126 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [2=2]w budynku sądu w Działdowie  mieszczącym się pod adresem: ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mławie

Teresa Królikowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo

tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99023

 

Numer oferty: L/64/N/10/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 94.650,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom