Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rypinie Dariusz Grzywiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2016 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rypinie z siedzibą przy ul. Warszawska 42, 87-500 Rypin, pokój 17, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wilcza Łapa, 87-500 Rypin.


Opis nieruchomości:
Na działce nr 1226/17 - o pow. 0,4766ha znajduje się: budynek hali warsztatowej z częścią handlowo - administracyjną - pow. użytkowej - 500mkw; Lokal mieszkalny, położony na I piętrze w/w budynku - powierzchni - 120 mkw. Pomieszczenia przynależne - piwnica, suszarnia na II piętrze, oddzielna klatka schodowa z odrębnym wejściem do budynku niegnąca od parteru do II piętra.

Suma oszacowania wynosi 1 526 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 144 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 82 1020 5024 0000 1602 0010 0776.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/317897

Numer oferty: L/37/N/09/16
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 1.144.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny