Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-07-2014 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Niepodległości, 35-303 Rzeszów, dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokalu użytkowego o powierzchni 45,70 m2, położonego w Rzeszowie, przy Al. Niepodległości, (Obręb 208 Nowe Miasto). W/w lokal położony jest na parterze, w budynku 9-kondygnacyjnym o charakterze mieszkalnym z częścią usługową zlokalizowaną na parterze.

Suma oszacowania wynosi 154 395,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 796,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 439,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS O/Rzeszów 50864211262012112628840001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Jakub Kwater

Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów

tel. 178525140 / fax. 178525140

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148200

 

Numer oferty: L/36/N/06/14
Region: podkarpackie
Cena: 115.796,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy