Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-01-2016 o godz. 11:45 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Osiedle Juliusza Słowackiego 15, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

 

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 16. Lokal jest położony na czwartym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o pow. użytkowej 65,60 m2 . Właściciele lokalu użytkują piwnicę położoną w budynku. 

Suma oszacowania wynosi 116 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/272207

Numer oferty: L/7/N/01/16
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 87.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie