Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy SR w Tucholi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-06-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi z siedzibą przy Świecka 28, 89-500 Tuchola, odbędzie się druga licytacja: 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,obręb nr 3, 89-400 Sępólno Krajeńskie, dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Działka nr 1025 o pow. 0,1000 ha stanowiąca grunty orne RV i nieużytek N - niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana , uzbrojona w sieci elektroenergetyczną , wodociągową i telekomunikacyjną Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 40 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 030,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola. 

- ułamkowej części nieruchomości położonej przy ,obręb nr 3, 89-400 Sępólno Kraj., dla której Sąd Rejonowy w Tucholi IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka nr 1026 o pow. 0,1000 ha stanowiąca grunty orne RIVb i RV - zabudowana budynkiem mieszkalnym , nieogrodzona, wokół budynku niezagospodarowana , uzbrojona w sieci elektroenergetyczną , wodociągową i telekomunikacyjną . Budynek mieszkalny o pow. użytkowej 314,55 m2 / bez garażu i kotłowni/, jednorodzinny w stanie surowym zamkniętym, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym , niepodpiwniczony z garażem. Na parterze- przedsionek, spiżarnia, 2 kuchnie, salon z jadalnią, komunikacja, wc, pokój, łazienka, korytarz, sypialnia, kotłownia i garaż. Na poddaszu- 5 pokoi , 2 garderoby , łazienka i komunikacja. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 329 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tucholi mieszczącym się pod adresem: Świecka 28, 89-500 Tuchola. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny Kancelaria Komornicza, Sępoleńska 7, 89-500 Tuchola tel. 523342810 / fax. 523342810.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221640

 

 

Numer oferty: L/70/N/05/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka