Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKAAKCYJNA 

z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa,

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości z siedzibą w Warszawie,

al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

 

PRZYGOTOWUJE DO ZBYCIA:

 

Nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Pułtuskiej 132 na terenie dwóch miejscowości: na północno-wschodnim krańcu Serocka i południowo-wschodnim krańcu Wierzbicy, w gminie Serock powiatu legionowskiego.

Grunt, wchodzący w skład nieruchomości, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako dz. ew. 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, położone w obrębie 6 w Serocku oraz dz. ew. 175/16, 175/17, 175/18, 175/19, położone w obrębie Wierzbica.

 

Łączna powierzchnia gruntu wynosi 51 478 m2 – własność.

 

Grunt zabudowany jest budynkami o funkcji: hotelowo-gastronomicznej, pawilonem konferencyjnym, 3 pawilonami mieszkalnymi, 16 domkami kempingowymi, budynkiem typu  BRDA, sanitariatem, budynkiem socjalnym, magazynem, wiatą, agregatownią oraz stacją trafo.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Zapraszamy do składania ofert !

 

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą odbiegać od stanu faktycznego.

 

Tel: 724 725 306

e-mail: nieruchomosci@pkobp.pl

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny