Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-07-2015r. o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7 odbędzie się druga licytacjaprawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1377 i powierzchni 205 m2 położonej w Siemiatyczach ul. Jana Pawła II oraz odrębne prawo własności budynku mieszkalno-handlowego posadowionego na tej działce . Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach.  

Suma oszacowania ( udziału dłużnika w 1/3 części) wynosi 113.624,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania (udziału dłużnika w 1/3 części) i wynosi 75.749,33 zł. rękojmia 11.362,40 zł

Suma oszacowania ( udziału dłużnika w 1/6 części) wynosi 56.812,00 zł, cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania ( udziału dłużnika w 1/6 części) i wynosi 37.874,66 zł. rękojmia 5.681,20 zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania . Rękojmia powinna być złożona na konto komornika:

PeKaO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk ul. Mickiewicza 33, p. 407, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7304599 email: bielsk.podlaski3@komornik.pl.

 

 

Numer oferty: L/105/N/06/15
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka