Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Łukasz Ignatowicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-10-2016r.r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7 odbędzie się

pierwsza licytacja

- prawa użytkowania wieczystego działki ozn. nr geod 4921 o pow. 0,0562 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonej: 17-300 Siemiatycze, ul. Obrońców Westerplatte, Siemiatycze.

 

Suma   oszacowania   wynosi   389 818,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 363,50zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 981,80zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/318988

Numer oferty: L/28/N/09/16
Region: podlaskie
Cena: 292.363,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka