Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 63 o powierzchni 1,0559 ha - o kształcie nieregularnym, dojazd drogą polną, niezmeliorowana. Klasy bonitacji: R V. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 15 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 590,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości  położonej przy  98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 49 o powierzchni 0,9992 ha - kształt wydłużony prostokąt. Teren niezmeliorowany, dojazd drogą polną, uprawy polowe. Klasy bonitacji: Ł IV, R IVb, Ł V, R V, R IVb. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 15 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 510,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości  położonej przy , 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 12 o powierzchni 0,3442 ha - kształt wydłużony prostokąt. Teren niezmeliorowany, dojazd drogą polną, uprawy polowe. Klasy Bonitacji: R V i R IVb. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 5 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 520,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości  położonej przy Uniejowska , 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 275 o powierzchni 0,7098 ha - kształt wydłużony prostokąt o szerokości 18 m. Teren pagórkowy, niezmeliorowany, dojazd drogą polną. Klasy bonitacji: R VI, R V, R IVa, R V, R IVb, R IVa, R IIIb. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 8 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 6 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 860,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości  położonej przy  98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 177/1 o powierzchni 1,5081 ha - o kształcie wydłużonego prostokąta, zabudowana od frontu siedliskiem mieszkalnym, w skład którego wchodzi drewniany budynek mieszkalny, murowany budynek gospodarczy z częścią mieszkalną. Budynek mieszkalny - wolnostojący, parterowy z nieużytkowym poddaszem, bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej 82 m2. Budynek gospodarczy z częścią mieszkalną - parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni zabudowy 130 m2. Budynek składa się z trzech części: garażu, pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia mieszkalnego. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 110 570,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 927,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 057,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości  położonej przy , 98-200 Sieradz, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Działka nr ewid. 162 o powierzchni 0,6102 ha - kształt wydłużony prostokąt, dojazd drogą polną. Klasy bonitacji: Ps IV, R V. Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 7 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 740,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 44 10204564 0000 5502 0010 9348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Adam Jordan Kancelaria Komornicza, WARCKA 3, 98-200 SIERADZ tel. 043 8225561 / fax. 043 8225561.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234646

 

Numer oferty: L/74/N/07/15
Region: łódzkie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka