Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-09-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego , położonego przy Kossaka, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

Opis nieruchomości:

Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji działką nr 186/12 o powierzchni 0,3454 ha, ark. mapy 24, oręb 11 "Góra Kamienna", położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul Kossaka; zabudowanej dwoma budynkami magazynowo-biurowymi o łącznej powierzchni użytkowej 783,20 m kw., będących odrębną współwłasnością ustawową małżeńską. Wartość rynkowa 887.100 zł w tym wartość użytkowania wieczystego 211.247 zł. Nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną zwykłą na kwotę 640.000,00 zł na rzecz PKO BP S.A. o/Kielce; hipoteką umowną kaucyjną na kwotę 320.000,00 zł na rzecz PKO BP S.A. o/Kielce; hipoteką przymusową łączną na kwotę 162.542,39 zł na rzecz Banku Spółdzielczego w Suchedniowie; hipoteką umowną na kwotę 38.879,00 zł na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna.

Suma oszacowania wynosi 887 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 665 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 88 710,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w kancelarii komornika w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. 76 1020 2629 0000 9602 0090 4763.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać akta egzekucyjne wraz z elaboratem szacunkowym w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej mieszczącym się pod adresem: Krasińskiego 11, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz Kancelaria Komornicza, Plac Floriański 3, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna tel. 412537781 / fax. 412537781.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238864

 

Numer oferty: L/32/N/08/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 665.325,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny