Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy Lotnicza 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla którego Sąd Rejnowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 37,08 m kw., składającego się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki + w.c. wraz z przynależną piwnicą o pow. 3,78 m kw. Nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną łączną na kwotę 350.200,00 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie.

Suma oszacowania wynosi 86 470,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 852,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 647,00 zł. Rękojmia musi być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w kancelarii komornika w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A. 76 1020 2629 0000 9602 0090 4763.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać akta egzekucyjne wraz z elaboratem szacunkowym w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej mieszczącym się pod adresem: Krasińskiego 11, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Sprzedaż licytacyjna nie podlega podatkowi VAT. 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Jerzy Wierzbowicz Kancelaria Komornicza, Plac Floriański 3, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna tel. 412537781 / fax. 412537781.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217012

 

Numer oferty: L/55/N/05/15
Region: świętokrzyskie
Cena: 64.852,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie