Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu 14/10/2015 o godz 14.30 w sali nr 32 Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

                                                              PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny położony Skawina, ul. Kopernika 17D.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236.321,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177.240,75 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika

67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

-    jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Lokal położony na II piętrze o po w. użytkowej 50,4m2.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce  Kancelaria Komornicza w Wieliczce

32-020 Wieliczka, ul. Limanowskiego 30 tel.:(l2) 288-35-55, fax: (12) 345-03-43, www.wlellczka.komomlk.pl, e-mail: wlellczka@komomlk.pl

 

Numer oferty: L/88/N/08/15
Region: małopolskie
Cena: 177.240,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie