Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Na podstawie art.953 kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A  ogłasza, że: dnia 15 października 2015r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie  ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej  w miejscowości Sokołówek ul. Cicha Obręb Mieszki Różki gmina Ciechanów województwo mazowieckie.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki  o powierzchni 1 374 m.kw. Do elementów zabudowy działki należą:

- budynek obory,

- budynek gospodarczy przy oborze,

- budynek składowy,

- budynek garażowy.

Budynek obory jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym murowanym z cegły i kamienia  z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Posadzki cementowe, okna stalowe, drzwi i wrota drewniane. Powierzchnia zabudowy 96,00 m.kw. Rok budowy 1955. Budynek posiada instalacje: 

- elektryczną 230/400V z odłączonym przyłączem napowietrznym, 

- wodociągową z sieci gminnej.

Budynek gospodarczy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z żerdzi drewnianych dobudowany do obory. Dach budynku jednospadowy, pokryty papą. Budynek posiada niski standard  i nie został ujęty do wartości rynkowej nieruchomości. Powierzchnia użytkowa ok. 23,00 m.kw.   Rok budowy 1956.

Budynek składowy - obecnie warsztat jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem drewnianym dwuspadowym pokrytym eternitem falistym. Posadzki betonowe, okna PCV, wrota wjazdowe segmentowe. Powierzchnia zabudowy 126,00 m.kw. Rok budowy 1956. Budynek garażowy jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym z dachem jednospadowym  pokrytym blachą trapezową, murowany z pustaka i cegły. Do budynku dobudowana jest wiata  drewniana bez ewidencji. Powierzchnia zabudowy wynosi 43,00 m.kw. Rok budowy 1956. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą.   

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę: 96.372,00 zł.  Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 64.248,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 9.637,20 zł  najdalej do dnia 10 października 2015r. na rachunek bankowy  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A  w PKO BP SA O/Ciechanów  numer  25 10201592 0000 2602 0054 1367  z dopiskiem "wadium" lub do 14 października 2015r.  gotówką w kasie kancelarii.

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 14 października 2015r.  godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii pisemnie lub faxem  (nr 23/672-59-36)  poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu,  numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium  oraz potwierdzenia dokonania  wpłaty rękojmi".

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232818

Numer oferty: L/100/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 64.248,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Gospodarstwo