Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Urszula Kałużna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Bogdaj, 63-435 Sośnie, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 1048 o powierzchni 0.0800 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem, wybudowanym w technologii tradycyjnej murowanej (pomieszczenia na piętrze nie są wykończone).

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrowie 60 10202267 0000 4102 0035 5271.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowej 2 w pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Urszula Kałużna Kancelaria Komornicza, Al. Powstańców Wlkp. 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. / fax 627351023.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/224314

 

Numer oferty: L/164/N/06/15
Region: wielkopolskie
Cena: 108.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka