Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włodawie Elżbieta Krawicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie z siedzibą przy Sejmowa 7, 22-200 Włodawa, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy , 21-230 Sosnowica, dla której XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa. 

- nieruchomości położonej przy , 21-230 Sosnowica, dla której XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   1 525 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi 1 143 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 152 500,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa. 

- nieruchomości, położonej przy , 21-230 Sosnowica, dla której XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 657 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa. 

- nieruchomości, położonej przy Pl. Kościuszki , 21-230 Sosnowica, dla której XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 871 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 653 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Chełmie mieszczącym się pod adresem: Sejmowa 7, Włodawa , 22-200 Włodawa. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 88150013731213700531920000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Elżbieta Krawicz

Kancelaria Komornicza, Przechodnia 22, 22-200 Włodawa

tel. 825721029 / fax. 825721029

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199996

 

Numer oferty: L/73/N/02/15
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny