Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Flżbieta Krawicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-07-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie mającego siedzibę we Włodawie przy ul. Sejmowa 7 odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości położonej: ul. Hetmańska,  21-230 Sosnowica: 

1)  działka   gruntu   nr   722/1   o  pow. 1.69 ha.   zabudowana  budynkiem  zabytkowym oficyny dworskiej dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą.   Suma   oszacowania wynosi 871 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 653 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 100,00zł.

2)    działka gruntu nr 722/2 o pow. 0,20 ha , tereny różne zabudowane 2 budynkami mieszkalno-noclegowymi dwukondygnacyjnymi z użytkowym poddaszem dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 657 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 700,00 zł

3)   działka gruntu nr 322/3 o pow. 0,26 ha niezabudowana ze stawem rekreacyjnym, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14250,00 zł Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1900,00 zł

4)   działka gruntu nr 724/2 o pow. 0.53 ha , nr 119 o pow. 0.15 ha, zabudowana budynkiem usługowo-szkoleniowo-konferencyjnym, budynkiem magazynów-gospodarczym, budynkiem magazynowym z rampą dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie prowadzi KW. Suma oszacowania wynosi 1 525 000,00 złzaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 143 750,00 zl Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w  wysokości jednej dziesiątejsumy oszacowania, to jest 152.500,00 zl

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Chełmie 88 15001373 1213 7005 3192 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chełmie z/s we Włodawie przy ul. Sejmowa 7 w sekretariacie wydziału cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Flżbieta Krawicz Al..J.Piłsudskiego 55, 22-200 Włodawatel.: 82 5721029 mail: wlodawa@komornik.pl

 

Numer oferty: L/173/N/06/14
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny